Talent Analytics

Als uw Talent Analytics partner analyseren we kwantitatieve en kwalitatieve assessment data, om u te helpen goed onderbouwde beslissingen te nemen.

We gaan graag met u in gesprek over Talent Analytics. Bijvoorbeeld over de analyse van Hogan Assessments data in het kader van validiteitsstudies, het opstellen van selectieprofielen, competency mapping, analyse van leiderschapscohorten of de ontwikkeling van 360-graden feedback instrumenten.

SPSS Met behulp van de software van SPSS en Dedoose geven we inzicht in de essentiële inzichten.