Menu

Organisatieverandering

Verandering raakt de diepste drijfveren van mensen; de meest fundamentele wensen, behoeften en zorgen. Met de juiste invalshoek worden die drijfveren een bron van veranderkracht.

Inzicht in die drijfveren helpt om de juiste beslissingen te nemen. Neem het voorbeeld van een bedrijfsovername: de collectieve drijfveren van beide organisaties beschrijven vaak de twee organisatieculturen. Mede afhankelijk van de overlap en tegenstellingen, kan besloten worden tot vergaande integratie of het naast elkaar laten bestaan van de organisaties.

Inzicht in drijfveren helpt om de verandering persoonlijk relevant te maken voor betrokkenen. ‘What’s in it for me?’, vragen sommige mensen zich af. Anderen maken zich juist zorgen. Als de toon waarmee wordt gesproken over de verandering aansluit op de drijfveren, dan levert dat veelal meer welwillendheid op.

Inzicht in drijfveren creëert onderling begrip. Drijfveren vormen namelijk vaak de reden waarom mensen doen wat ze doen. Door daar inzicht in te hebben, wordt het makkelijker om bijvoorbeeld het afwachtende, starre of ongeduldige gedrag van anderen te accepteren.