Menu

Leiderschap ontwikkelen

Elk contactmoment dat een leider heeft met zijn of haar team, directe collega’s of eigen leidinggevende is een kans om leiderschap te tonen: om te verbinden, te innoveren, te motiveren en resultaten na te streven. Maar dat gaat niet altijd vanzelf en het vraagt vaak om enkele bewuste veranderingen in het denken en doen. Kleine aanpassingen, die een wereld van verschil kunnen maken. Met een ontwikkelassessment geeft u leiders het inzicht en de kans om dit verschil te maken.

Een ontwikkelassessment geeft scherp inzicht in de sterke en zwakke eigenschappen van een leidinggevende. Die punten kunnen de basis vormen van een ontwikkelingsplan dat leidinggevenden helpt om hun talenten maximaal te benutten en zwakke eigenschappen te managen.

Kenmerken van een ontwikkelassessment:

  • Drie online assessments vormen de input: de Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey en Motives Values Preferences Inventory (24/7 online, totaal ca. 45 minuten). Meer info over de assssments.
  • De assessments brengen 28 globale persoonskenmerken in kaart en 125 sub-schalen geven belangrijke nuances weer.
  • Het feedback gesprek met een Hogan gecertificeerde coach duurt een tot twee uur.
  • De overdracht met de HR-/lijnmanager verzorgen we in overleg met de kandidaat en sponsor.
  • Naar behoefte helpen we met ontwikkelplannen, een enkel vervolggesprek of een coachingstraject.

Management Development Programs

De Hogan Assessments zijn zeer geschikt om op te nemen in Management Development Programs. Afhankelijk van het managementniveau kan bijvoorbeeld enkel de Hogan Personality Inventory gebruikt worden of ook de Motives Values Preferences Inventory en Hogan Development Survey. Als onafhankelijk Hogan Assessments specialist geven we graag advies. Maar ook voor 360-graden feedback, de uitvoering van het programma, individuele feedback of interpretatie van collectieve trends kunt u bij ons terecht.

Awareness_Coaching

Reflections on the dark side

Companies are failing their middle managers