Motives Values Preferences Inventory

Motives Values Preferences Inventory

De Motives Values Preferences Inventory (MVPI) beschrijft persoonlijkheid van binnenuit: de waarden, doelen, drijfveren en interesses van mensen. De MVPI geeft waardevolle inzichten om teams te helpen presteren, conflicten op te lossen, effectiever leiding te geven en bovenal meer plezier en voldoening uit werk te halen.

  • Voorspelt werktevredenheid en prestaties
  • Geeft inzicht in de fit tussen kandidaten en organisatiecultuur
  • Beschrijft de teamcultuur die een leider (on)bewust creëert
  • Geeft inzicht in onderliggende oorzaken van conflicten
  • Beschrijft wat eensgezindheid en verdeeldheid creëert in teams
  • Geschikt voor selectie en ontwikkeling van medewerkers
  • Individuele resultaten te combineren voor teams en cohorten
  • Online beschikbaar 24/7 in meer dan 40 talen
  • Afnametijd 20 minuten

 

 

De Motives Values Preferences Inventory beschrijft 10 drijfveren:

ErkenningOnverschillig voor zichtbaarheid versus Gezien willen worden. Zoeken naar roem en streven naar waardering en erkenning. Mensen met lage scores hechten geen belang aan officiële aandacht, mensen met hoge scores zoeken het voetlicht.

MachtOnverschillig voor resultaten/concurrentie versus Gezien willen worden als invloedrijk. Gedreven door het bereiken van resultaten, het controleren van middelen en het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Mensen met lage scores zijn bereid te volgen, mensen met hoge scores willen de leiding overnemen en het verschil maken.

HedonismeSerieus en zelf discipline versus Houden van plezier en amusement. Streven naar plezier, afwisseling en genoegen op de werkplek. Mensen met lage scores zijn terughoudend en hebben zelfdiscipline, mensen met hoge scores houden van gezelligheid en willen plezier beleven aan hun werk.

AltruïsmeWaardering voor zelfredzaamheid versus Anderen willen helpen. Willen mensen bijstaan die worstelen of hulp nodig hebben. Mensen met lage scores geloven in zelfredzaamheid, mensen met hoge scores bieden onzelfzuchtig hulp aan anderen.

AffiliatieZelfstandig versus Zoeken naar sociaal contact. Zoeken kansen om sociale netwerken op te bouwen en samenwerking met mensen aan te gaan. Mensen met lage scores geven de voorkeur aan alleen werken, mensen met hoge scores zoeken interactie en sociale waardering.

TraditieWaardering voor vooruitgang versus Geschiedenis en conventie. Hebben waardering voor structuur, regels en autoriteit. Mensen met lage scores dagen de status quo uit en staan open voor verandering, mensen met hoge scores respecteren de hiërarchie, autoriteit en de manier waarop het altijd is gegaan.

VeiligheidRisicotolerant versus Risico-avers. Zoeken naar stabiliteit, structuur en orde. Mensen met lage scores hebben geen moeite met onzekerheid en risico, mensen met hoge scores hechten veel waarde aan duidelijkheid en voorspelbaarheid.

CommercieOnverschillig voor financiële zaken versus Focus op commerciële resultaten. Zoeken naar rijkdom en financieel succes. Mensen met lage scores hebben matige financiële ambities, mensen met hoge scores houden financiële zaken nauwlettend in de gaten.

EsthetiekPraktisch versus Creatief. Het creëren van werk gerelateerde producten en/ of diensten met een nadruk op innovatie, stijl en uiterlijke verschijningsvorm. Mensen met lage scores besteden aandacht aan functionaliteit, mensen met hoge scores besteden aandacht aan creatieve zelfexpressie en de vorm van en het gevoel bij hun werk. 

WetenschapIntuïtief versus Analytisch. Een voorkeur hebben voor een rationele, objectieve aanpak bij besluitvorming. Mensen met lage scores geven de voorkeur aan snelle, intuïtieve beslissingen, mensen met hoge scores geven de voorkeur aan doordachte, onderbouwde beslissingen.

Voor meer informatie en prijzen, neem vandaag nog contact op.