Mediation met Hogan Assessments

Voor meer onderling begrip en een betere samenwerking; met mediation gebaseerd op de Hogan persoonlijkheids assessments verhelpt u onnodige spanningen. Zodat er meer aandacht is voor de oplossingen.

Zelfs met de beste intenties lukt het mensen niet altijd om een goede werkrelatie te ontwikkelen. Wederzijds onbegrip en toenemende frustraties kosten steeds meer tijd en energie; voor de direct betrokkenen maar ook bij collega’s. Organisaties kunnen zich dergelijke strubbelingen niet permitteren; het heeft gewoon te veel impact op de werksfeer en de resultaten.

Vanuit Essentie Talent kunnen we onnodige spanningen helpen verminderen. Mediation met inzichten uit de Hogan Assessments (Motives Values Preferences Inventory, Hogen Personality Inventory en Hogan Development Survey) vergroot het wederzijdse begrip en zorgt voor betere communicatie. Zo kunnen mensen meer waardering krijgen voor ieders inbreng en leren mensen elkaar beter aanvullen. Met het beter worden van de onderlinge verstandhouding, ontstaat er ook meer headspace om lastige onderwerpen te bespreken.

Meer weten over de mogelijkheden die we zien in uw specifieke situatie? Neem vandaag nog contact met ons op.