Menu

Kosten

De kosten van assessments incl. schriftelijke en/of mondelinge feedback variëren tussen de €10 en €850. Wat de kosten zijn voor uw organisatie hangt af van uw keuzes. We helpen u graag de beste beslissing te nemen. Enkele afwegingen daarbij zijn:

Welke assessments wilt u gebruiken?

Wilt u assessments gebruiken voor de selectie en/of ontwikkeling van Senior Managers en Directors, dan is het gebruikelijk om met drie assessments te werken: de MVPI (drijfveren), HPI (dagelijks gedrag) en HDS (gedrag onder druk). Voor beginnende managers en medewerkers in niet-leidinggevende rollen kan bijv. alleen de HPI worden gebruikt. Daarnaast zijn er allerlei tussenvormen waar we u graag over adviseren.

Wat voor type rapport wilt u ontvangen?

Er zijn globaal twee typen rapporten: geschreven rapporten gebaseerd op een interpretatie van de assessmentresultaten en automatisch samengestelde rapporten. De onderliggende vragenlijsten (HPI, HDS, MVPI) zijn altijd hetzelfde.

In geschreven rapporten is de interpretatie scherper gericht op de rolspecifieke verantwoordelijkheden en worden er meer verbanden gelegd tussen de verschillende schalen en assessments. Klanten gebruiken ze vooral ter ondersteuning van selectie op Senior Manager/Director niveau.

Er is een ruime keuze aan geautomatiseerde rapporten: van uitgebreide leiderschaps- en high potential-rapporten, goede mid-range opties, safety-rapporten, competentievoorspellingen tot kosteneffectieve high volume selectierapporten. Afhankelijk van doelgroep en doel van de assessments combineren klanten rapportopties.

Hoeveel deelnemers zijn er?

Het aantal deelnemers heeft niet direct invloed op de kosten van de assessments maar wel op de kosten voor de schriftelijke/mondelinge terugkoppeling. Wanneer klanten regelmatig geschreven selectierapporten bestellen of bijvoorbeeld meerdere feedbackgesprekken op één dag inplannen, dan kunnen we scherpere tarieven bieden.