Inner Development Goals

De Inner Development Goals (IDGs) is een open source initiatief met als doel: de Sustainable Development Goals sneller behalen.

Met een IDG Team Survey help ik teams om in gesprek te gaan over de Inner Development Goals. Dat doen we in de context van a) de complexe en/of strategische uitdagingen waar een organisatie voor staat, en b) de Sustainable Development Goals waar de organisatie zich aan heeft gecommitteerd.

De IDG Team Survey is gebaseerd op de bestaande IDG’s en definities; de survey en bijbehorende rapportage zijn door mij (Henk Broekema) ontwikkeld. Meer weten of samenwerken? Neem dan contact op.

Achtergrond

De 17 Sustainable Development Goals zijn in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties. De doelen beogen een meer duurzame en rechtvaardige wereld tegen 2030. Ze gaan bijvoorbeeld over armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Er is dus een visie met betrekking tot wat er moet gebeuren in de wereld, maar de realisatie gaat langzaam. Eén verklaring voor de trage voortgang is dat we als mensen vaardigheden missen: vaardigheden om effectief om te gaan met de complexiteit van deze ontwikkelingsdoelstellingen.

Een internationaal onderzoeksteam heeft 23 Inner Development Goals voorgesteld die individuen, teams, organisaties en de mensheid als geheel kunnen helpen in het nieuwe tijdperk dat we in zijn gegaan. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden zoals Zelfbewustzijn, Betekenisgeving, Empathie en Compassie, en Moed.