Hogan Team Assessment

HPI HDS MVPI

“Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” – Henry Ford

Verbeter samenspel en teamprestaties met de Hogan Assessments. Stimuleer verbinding, focus en daadkracht met de inzichten uit een Hogan Team Assessment.

De Hogan Team Assessment is bijzonder geschikt voor teams van leidinggevenden. De aanleiding voor teamontwikkeling verschilt per team. Daarom stellen we graag een passend voorstel op dat recht doet aan de context en actuele stand van zaken van het team en de organisatie.

De Hogan Assessments ondersteunen teamontwikkeling door sneller tot de kern te komen en belangrijke punten bespreekbaar te maken. Globaal zijn er drie opties:

  • Assessment gedreven sessies, waarbij de focus ligt op de Hogan assessment resultaten. De facilitator helpt het team om een scherp beeld te krijgen van de teamcultuur, samenwerking en effectiviteit te verbeteren en meer bewust te zijn van de reputatie van het team onder medewerkers en stakeholders.
  • ‘Team in actie’-sessies, waarbij het team aan de slag gaat en toewerkt naar een concreet resultaat. De facilitator observeert de teamdynamiek, geeft feedback, coacht en grijpt concrete situaties en assessment data aan om patronen in houding en gedrag inzichtelijk te maken.
  • ‘Mediation’-sessies, voor teams waar verschillen van inzicht en/of onderlinge strubbelingen het functioneren aanzienlijk in de weg staan. De facilitator combineert één-op-één gesprekken, duo-gesprekken en teamsessies om onderling begrip te vergroten en de communicatie te verbeteren.

De Hogan Team Assessment maakt o.a. onderscheid tussen 5 psychologische teamrollen:

Resultaat  – Teamleden die werk organiseren, rollen verhelderen, coördineren en richting geven aan anderen. Ze nemen graag de leiding en sturen aan op resultaten.

Pragmatisch – Teamleden die op een praktische en realistische manier naar ideeën en voorstellen kijken. Ze zijn direct, pragmatisch, staan met beide benen op de grond en zeggen wat ze denken.

Innovatie – Teamleden die oog hebben voor veranderende omstandigheden en de noodzaak tot aanpassing. Ze zien trends en tendensen vroegtijdig. Ze bedenken graag creatieve oplossingen voor problemen.

Proces – Teamleden die gericht zijn op implementatie, de details van uitvoering, en het gebruik van processen en systemen om taken te volbrengen. Ze zijn betrouwbaar, goed georganiseerd en consciëntieus in het volgen van procedures.

Relaties – Teamleden die zich bekommeren om teammoraal en de verhoudingen tussen teamleden. Ze zijn positief, optimistisch en hebben oog voor de gevoelens van mensen. Ze zijn goed in het ontwikkelen van eenheid en harmonie in teams.

 

Rapporten voor Teamontwikkeling

Hogan Team Report We bieden een off the shelf Hogan Team Assessment rapport  aan en maatwerk rapporten waarin we de samenstelling, doelen en context van het team meenemen bij het schrijven van het rapport. Voor meer informatie over teamontwikkeling met de Hogan Assessments, neem vandaag nog contact op.