Hogan Selectieassessment

HPI HDS MVPI Benoem de kandidaat die het beste past in de functie en binnen uw organisatie met een onafhankelijk Hogan selectieassessment.

Onze klanten werken veelal met een extern wervingsbureau. Ze zijn ervaren met het interviewen van de aangedragen kandidaten en weten CV’s en referenties op waarde te schatten. Om zichzelf te verzekeren van een optimale fit voor de C-suite en Senior Manager kandidaten, willen ze echter een objectief psychologisch assessment opgesteld door een onafhankelijke partij.

Kenmerken

  • De Hogan assessments zijn volledig online en 24/7 beschikbaar
  • Tijdsinvestering van kandidaten is beperkt en flexibel
  • Selectierapport binnen 3 werkdagen beschikbaar

1. Voorbereiding

  • In overleg stellen we de belangrijkste verantwoordelijkheden van de rol vast en de persoonskenmerken waar deze een beroep op doen.
  • U stelt de shortlist van kandidaten samen op basis van CV’s, interviews en advies van uw wervingsbureau.

2. Online assessment

  • De kandidaten worden uitgenodigd om de Hogan Assessments te voltooien (24/7 online, totaal ca. 75 minuten).
  • De Hogan Personality Inventory, Hogan Development Survey en Motives Values Preferences Inventory brengen 28 persoonskenmerken in beeld.

3. Assessmentrapport binnen 3 werkdagen

  • Een Hogan gecertificeerde professional interpreteert de assessment resultaten in de context van de rol.
  • U ontvangt de Hogan assessment rapporten in het Nederlands of Engels incl. een telefonische toelichting, ter voorbereiding op verdere interviews.

Naar behoefte bieden we extra ondersteuning, bijvoorbeeld met een rolanalyse, gestructureerd interview of onboarding feedback voor de succesvolle kandidaat.

Meerdere collega’s gezocht?

Heeft u voor één type functie meerdere vacatures openstaan? Bijvoorbeeld voor verkoopmedewerkers, klantenservice, graduates of technisch uitvoerend personeel? Dan hebben we speciale oplossingen. Daarmee kan u de kans op vroegtijdige verloop en ongelukken op de werkvloer verkleinen terwijl u de kans op een goede match met de rol en de organisatiecultuur vergroot. Zie bijvoorbeeld Hogan Configure:

How to Select an Assessment

Why_Hogan

Why Personality Matters

Why_Personality_eBook_R2

Combining Assessments to Predict Job Performance

White Paper From Potential to Performance